• Điện thoại: 0971 888 919 - 0971 888 919
  • Email: test@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến

CV 136 V/v tổ chức Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp Huyện cho học sinh lớp 4, 5 cấp tiểu học

UBND HUYÊN ĐỨC THỌ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 163 /PGDĐT-CMTH

V/v tổ chức Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp Huyện cho học sinh lớp 4, 5 cấp tiểu học

Năm học 2017-2018

Đức Thọ, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Các trường tiểu học trong toàn huyện.

          Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường một số nội dung về việc tổ chức “Giao lưu Tuổi thơ khám phá” cấp huyện cho học sinh khối 4 và khối 5, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC GIAO LƯU

Tổ chức Giao lưu Tuổi thơ khám phá theo cụm thi đua. Nội dung Giao lưu gồm có 3 phần:

1. Khởi động

          - Thời gian: 25 phút

- Nội dung: Các đội chơi làm việc theo nhóm; các đội chơi chọn một trong ba hình thức vẽ, xé dán hoặc tạo hình 3D một bức tranh theo chủ đề tự chọn của đội mình trên khổ giấy A3, (thực hiện quy trình theo phương pháp dạy học Mĩ thuật Đan Mạch) sau đó thảo luận viết ý nghĩa của bức tranh vào phiếu và cử đại diện nhóm trình bày (hùng biện).

          - Hình thức tổ chức:

          Ban tổ chức bố trí chỗ ngồi theo nhóm cho các đội chơi, các đội chơi tự chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu (Giấy A3, bút vẽ, màu, vật liệu, mẫu giấy viết dành cho phần hùng biện nêu ý nghĩa bức tranh, bảng nhóm,…);

Khi có hiệu lệnh tất cả các đội cùng làm, đội nào làm xong thì phất cờ báo hiệu; Giám khảo ghi kết quả; Hết thời gian 25 phút của phần thi các đội nộp kết quả cho ban giám khảo.

          - Cách tính điểm: Điểm của phần thi gồm điểm vẽ bức tranh và điểm nêu ý nghĩa bức tranh. Điểm tối đa cho phần thi này là 40 điểm, điểm phần nêu ý nghĩa bức tranh tối đa là 10 điểm.

          Lưu ý:

- Sau khi hết 25 phút làm bài, ban tổ chức mới tổ chức cho học sinh trình bày hùng biện nội dung ý nghĩa bức tranh của đội mình.

- Ban giám khảo căn cứ vào thực tế sản phẩm để chấm điểm cho phù hợp giữa các đội chơi.

2. Khám phá

          - Thời gian: 20 phút.

          - Nội dung: Kiểm tra kiến thức các môn học và các hoạt động giáo dục (Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh, Đạo đức, Kĩ năng sống…) Ban tổ chức soạn thành bộ câu hỏi (tự luận hoặc trắc nghiệm).    

- Hình thức tổ chức:

- Ban giám khảo phát phiếu ghi các câu hỏi cho cá nhân của các đội chơi, từng cá nhân học sinh viết câu trả lời vào phiếu. (cả 20 câu hỏi)

Bộ câu hỏi gồm:

- 10 câu trắc nghiệm có đáp án để học sinh học sinh lựa chọn.

- 9 câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời bằng cách đưa ra một đáp án.

          - 01 câu hỏi mở để học sinh có thể đưa ra được nhiều đáp án, trong cùng một thời gian em nào tìm được nhiều kết quả đúng thì em đó giành được điểm tối đa của câu hỏi mở, ban giám khảo dựa vào thực tế bài làm của học sinh để cho điểm phù hợp.

          - Cách tính điểm:

Điểm tối đa cho phần thi này là 60 điểm; mười câu đầu mỗi câu 2 điểm; chín câu tiếp theo mỗi câu 3 điểm; một câu hỏi mở 13 điểm.

Lưu ý: Hệ thống câu hỏi, bài tập trong phần này là những kiến thức phổ thông, thường thức và toàn diện, không đánh đố học sinh; có các câu hỏi tìm hiểu kiến thức địa phương.

Cụm thi đua tổ chức đồng thời cả 2 khối 4 và khối 5 cùng một lúc cho học sinh tham gia ở cả 2 phần giao lưu này.

3. Hoạt động trải nghiệm

Đây là hoạt động thể hiện tài năng, sự hợp tác làm việc nhóm nên kết quả phần giao lưu này không tính vào tổng điểm để xếp giải cho các đội chơi.

- Nội dung: Tổ chức phần “hoạt động trải nghiệm qua các hoạt động như trò chơi vận động, trưng bày và giới thiệu sản vật địa phương, giao lưu đố vui giữa các đội, giới thiệu về trường lớp của đội chơi… và chỉ dùng để thưởng cho các đội giành phần thắng theo giải do cụm quy định.

          - Thời gian: Căn cứ vào thực tế số lượng đội chơi và hình thức trải nghiệm mà Cụm thi đua quyết định.

          - Hình thức tổ chức: Ban tổ chức chọn một số hoạt động trải nghiệm phù hợp và vui nhộn để cho các đội thi đấu với nhau, có thể tổ chức đấu loại trực tiếp hoặc đấu loại vòng tròn tùy theo số lượng đội chơi và tính chất của hoạt động được chọn.

           Lưu ý: Giữa các phần giao lưu và trong các thời gian chờ đợi có thể tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các đội chơi, giao lưu với khán giả.

          II. CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI VÀ XẾP GIẢI

          1. Cách tính điểm toàn đội

          Điểm của toàn đội là tổng điểm của 2 phần thi: Khởi động và Khám phá (tối đa 100 điểm).

          2. Xếp giải

          - Giải tập thể: Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng đội chơi để quy định số lượng và tỉ lệ các loại giải; căn cứ vào số điểm của mỗi đội đạt được để xếp giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. 

          - Giải cá nhân: Trên cơ sở quy định số lượng các loại giải tập thể, Ban tổ chức quy định số lượng các loại giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích). Nếu đội đạt giải nhất được bầu 4 em đạt giải nhất, đội đạt giải nhì được bầu 3 em đạt giải nhất, đội đạt giải ba được bầu 2 em đạt giải nhất, đội đạt giải khuyến khích được bầu 1 em đạt giải nhất.

           - Sau khi có kết quả của phần thi Khám phá, ban giám khảo cung cấp kết quả điểm thi của từng cá nhân cho các đội chơi và tổ chức cho học sinh trong các đội chơi bình chọn giải cá nhân theo cơ cấu giải thưởng cá nhân được quy định cho mỗi đội.

          III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

          1. Đối tượng

          Học sinh đang học lớp 4, lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

          2. Số lượng

 Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của học sinh và điều kiện của mỗi trường để đăng ký tham gia, Phòng khuyến khích mỗi trường có ít nhất 01 đội tham gia, với số lượng học sinh trong mỗi đội là 06 em; riêng một số trường lớn có thể đăng ký 2 đội tham gia.

          3. Điều kiện

          Căn cứ vào số lượng đội chơi, số học sinh trong mỗi đội, nhà trường cho học sinh tự nguyện đăng kí tham gia.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện được tổ chức tại các cụm thi đua, Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề thi chung toàn huyện cho phần Khám phá.

2. Phòng giao các cụm trưởng tổ chức họp với các trường trong cụm bàn về công tác tổ chức và các điều kiện chuẩn bị cho phần “Khởi động”, phần “Hoạt động trải nghiệm” và câu hỏi giao lưu với khán giả để thực hiện kế hoạch Giao lưu Tuổi thơ khám phá.

3. Thời gian tổ chức:  Ngày 26 tháng 4 năm 2018.

4. Các trường nạp danh sách các đội đăng ký Giao lưu cấp huyện và hệ thống câu hỏi phần Khám phá khối 4,5 về bộ phận chuyên môn tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/4/2018.

          - Những học sinh đạt giải trong Giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện được Phòng cấp giấy chứng nhận.

          5. Yêu cầu

          - Tổ chức riêng cho từng khối lớp 4; khối lớp 5 trong cùng một thời điểm ở nội dung Khởi động và làm bài thi phần Khám phá;

- Mỗi đội về tham gia giao lưu mặc đồng phục trường mình, có mũ logo  đội đầu;

          - Việc tổ chức Giao lưu cần đơn giản, gọn nhẹ, thiết thực nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích, tạo hứng thú học tập và rèn luyện toàn diện cho học sinh tiểu học; không phô trương, hình thức, gây tốn kém lãng phí.

          Trên đây là hướng dẫn tổ chức Giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện cho học sinh lớp 4 và lớp 5 năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cụm trường chỉ đạo và thực hiện đúng theo tinh thần của công văn. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn báo cáo về Phòng (qua bộ phận chuyên môn tiểu học) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Phòng và CVTH;

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Trịnh Hồng Mạnh

 

Video Clips
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 71
Tháng trước : 267