Saturday, 31/07/2021 - 23:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đức Đồng
 • TUẦN 29Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021Sáng                                                         Chào cờ Tiếng việt  CHỦ ĐIỂMTHIÊN NHIÊN TẬP ĐỌCSƠN CA, NAI VÀ ẾCH(2 tiết)I. MỤC TIÊU- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dấu ...
 • TUẦN 28Thứ 2, ngày 5 tháng 4 năm 2021Sáng                                                         Chào cờ Tiếng việt  CHỦ ĐIỂMTRƯỜNG HỌC TẬP ĐỌCTHẦY GIÁO(2 tiết)I. MỤC TIÊU- Đọc trơn bài với tốc độ 40 – 50 tiếng / phút, phát âm đúng các tiếng, không ...
 • TUẦN 27Thứ 2, ngày 29 tháng 3 năm 2021Sáng                                                         Chào cờ Tiếng việt  TẬP ĐỌCCHUỘT CON ĐÁNG YÊU(2 tiết)I. MỤC TIÊU- Đọc trơn bài, tốc độ 40 – 50 tiếng/ phút, phát âm đúng các tiếng, không phải đánh ...
 • TUẦN 26Thứ 2, ngày 22 tháng 3 năm 2021Sáng                                                         Chào cờ Tiếng việt  BÀI 136oai    oay    uây(2 tiết)I. MỤC TIÊU - Nhận biết vần oai, oay, uây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oai, oay, uây. - ...
 • TUẦN 25 Thứ 2, ngày 15 tháng 3 năm 2021Sáng                                                    Chào cờTiếng việtBÀI 130oăng     oăc(2 tiết)I. MỤC TIÊU- Nhận biết các vần oăng, oăc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oăng, oăc - Ghép đúng từ ngữ (có ...
 • TUẦN 24 Thứ 2, ngày 8 tháng 3 năm 2021Sáng                                                    Chào cờTiếng việt                                  BÀI 124oen    oet(2 tiết)I. MỤC TIÊU - Nhận biết vần oen, vần oet; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ...
 • TUẦN 23 Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021Sáng                                                    Chào cờTiếng việtBÀI 118oam    oăm(2 tiết)I. MỤC TIÊU - Nhận biết các vần oam, oăm; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oam, oăm. - Nhìn chữ, tìm và đọc ...
 • TUẦN 22 Thứ 2, ngày 22 tháng 2 năm 2021Sáng                                                    Chào cờTiếng việtBÀI 112ưu     ươu(2 tiết)I. MỤC TIÊU - Nhận biết các vần ưu, ươu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ưu, ươu. - Nhìn chữ, tìm và đọc ...
 • TUẦN 21 Thứ 2, ngày 1 tháng 2 năm 2021Sáng                                                    Chào cờTiếng Việt BÀI 106 ao    eo(2 tiết)I. MỤC TIÊU - Nhận biết các vần ao, eo; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ao, eo. - Nhìn chữ, tìm phát hiện và ...
 • TUẦN 20 Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021Sáng                                                          Chào cờ BÀI 100oi     ây(2 tiết)I. MỤC TIÊU - Nhận biết các vần oi, ây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oi, ây. - Nhìn chữ, tìm và đọc đúng ...
 • TUẦN 19 Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021Sáng                                                          Chào cờ BÀI 94anh     ach(2 tiết)I. MỤC TIÊU- Nhận biết các vần anh, ach; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần anh, ach (với các mô hình: “âm đầu + ...
 • TUẦN 18 Thứ 2, ngày 4 tháng 1 năm 2021Sáng                                                          Chào cờ Tiếng Việt      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ ILuyện tập*                  (2 tiết)MỤC ĐÍCH, YÊU CẦULàm đúng bài tập: Nổi vần (trên mỗi toa tàu) với ...
GIÁO ÁN